Fruit Jelly

Jelly is easy to make and very suitable for beginner, especially for kids.

Information about Fruit Jelly

Fruit Jelly

There are three layers: strawberry jelly, yogurt jelly and orange jelly, which makes a good combination of tastes.

Ly thạch trái cây có 3 lớp là 3 hương vị với màu sắc cực đẹp, lại vô cùng xinh xắn như 1 chiếc cầu vòng nhỏ xinh. Đó là vị dâu, vị yogurt, và vị cam.

Class LevelCake

Capacity8 people

Fee300,000 VND

Note

Teacher

- No teacher assigned.

Class Schedule

There is no schedule for this class