Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn đặt lớp học:

Bước 1: Truy cập vào trang web starkitchen.jp. Chọn phần mục Lớp học.

             Tìm các lớp theo tên lớp hoặc theo ngày. Chọn lớp muốn đăng kí.

Bước 2: Chọn thời gian mở lớp và số lượng. Bấm Đăng ký học.

Bước 4: Nhấp Tiếp tục đăng kí lớp nếu muốn đặt lớp khác hoặc nhấp Thanh toán để thanh toán.

Kiểm tra thông tin chung và nhập mã khuyến mãi và điểm(nếu có) trước khi nhấp Thanh toán.

 

Bước 5: Đăng nhập tài khoản

Bước 6: Điền Thông tin học viên, chọn Phương thức thanh toán. 

               Nhấp Hoàn tất đăng kí lớp học.

Lưu ý: 

  • Star Kitchen sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h để hoàn tất đơn hàng. Nếu sau 24h, Star Kitchen vẫn chưa liên hệ lại, bạn vui lòng gọi điện thoại 034 968 1044 để Star Kitchen kiểm tra đơn hàng của bạn.

  • Nếu bạn muốn đặt bánh kem và lớp chung, bạn vui lòng đặt thành 2 đơn hàng khác nhau.