LỚP HỌC LÀM BÁNH

Học viên tự làm bánh & trang trí dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Học phí đã bao gồm công thức, nguyên liệu & dụng cụ. Lớp từ 4 -8 học viên.
Lớp bánh người lớn

Lớp bánh người lớn

Lớp Mẹ và Bé

Lớp Mẹ và Bé

Lớp trẻ em

Lớp trẻ em

Ưu đãi lớp học

Ưu đãi lớp học